Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice

Vítáme Vás na stránkách naší školy.

Poskytujeme vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Motto:  Naše školička je malá, proto do znaku si dala, co potěší srdíčko, symbol života a jara -  usměvavé sluníčko.

Pozvánka na přírodovědnou soutěž

„Jesenické putování 2017“

Soutěž se bude konat ve čtvrtek 22. června 2017 v Jesenici a okolí. Přihlásit se mohou žáci základních škol, základních škol speciálních, praktických škol jednoletých a dvouletých a dalších zařízení.

V letošním roce se koná čtvrtý ročník soutěže. Trasa bude dlouhá přibližně 3 km a povede po schůdných lesních a polních cestách. Žáci absolvují celkem 11 stanovišť, úkoly budou přizpůsobené úrovni soutěžících. Školy si sestaví tříčlenné hlídky.

Soutěžit se bude ve třech kategoriích:

1. kategorie - žáci ZŠ (6. – 9. ročník)

2. kategorie - žáci ZŠS (6. – 10. ročník)

3. kategorie - žáci PrŠ

4. nesoutěžní kategorie – skupina žáků 1. stupně ZŠ, ZŠS s doprovodem  (procházka po trase Žulové stezky, pozorování okolí, seznámení s úkoly v soutěži pro straší kategorie).

Zahájení v 8.45, bližší informace na tel.: 313 599 324 nebo na info@zmapjesenice.cz

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde na stránkách CMC Graduate School of Business

V roce 2015 jsme byli podpořeni v rámci Výzvy č. 56 - rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. A Výzvy č. 57 - rozvoj technických dovedností a podporuje výuku cizích jazyků.